Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Szkolenia biznesowe, motywacyjne, dofinansowane

Strona Główna »  Poprzednia strona »  Arcymistrz telesprzedaży i telemarketingu

Arcymistrz telesprzedaży i telemarketingu

Arcymistrz telemarketingu i telesprzedaży


Cele szkoleniowe

•    Zapoznanie uczestników z najnowszymi skutecznymi technikami sprzedaży w Contact Center.
•    Zwiększenie efektywności w sprzedaży
•    Wzmocnienie relacji z klientem
•    Zwiększenie motywacji handlowców w pozyskiwaniu klientów
•    Zbudowanie wizerunku profesjonalnego handlowca, sprzedawcy

Korzyści ze szkolenia

•    Wzrost zadowolonych klientów
•    Bardziej zmotywowany zespół
•    Wystandaryzowany proces obsługi klienta
•    Zwiększenie możliwości wzrostu sprzedaży
•    Profesjonalna obsługa po sprzedażowa
•    Lepsza komunikacja w firmie


Metody i techniki prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z założeniem cyklu Kolba, gdzie nauka odbywa się poprzez doświadczenie. Wykorzystuje się  metody warsztatowe, aktywizujące uczestników do pracy indywidualnej i grupowej, zespołowego rozwiązywania problemów. W szczególności trener stosuje:

•    Odgrywanie ról
•    Techniki kreatywnego myślenia
•    Studium przypadku
•    Prace grupowe i indywidualne
•    Testy auto diagnostyczne
•    Dyskusja panelowa
•    Wykład
•    Praca z kamerą
•    Prezentacja Power point

Stosowane techniki i metody pobudzają wyobraźnię uczestników, motywują, inspirują do refleksji nad własnym działaniem i rozwiązywaniem problemów. Wykład i prezentacja jest podsumowaniem pracy uczestników.
Każdy uczestnik szkolenia ma przygotowany zestaw ćwiczeń. Przykłady i ćwiczenia
projektują naturalne sytuacje występujące podczas pracy handlowca.
Zakres szkolenia

Moduł I – wstęp

•    Przedstawienia się trenera i uczestników
•    Zapoznanie się z programem
•    Kontrakt i cele szkolenia
•    Ćwiczenie integracyjne

Czas: 1 godz.


Moduł II -  Wstęp do rozmowy telefonicznej

•    Podstawy telemarketingu, telesprzedaży i telefonicznej obsługi klienta
Jak mówić aby zainteresować klienta?
Co mówić aby zawrzeć pozytywną transakcję?
Dlaczego warto uśmiechać się przez telefon?
Jak zarazić klienta pozytywnymi emocjami?
Ile masz czasu na rozmowę telefoniczną z klientem?
Jak się przygotować do rozmowy?

•     Psychologia rozmów telefonicznych
postawa
utrzymanie uwagi klienta na rozmowie
budowanie relacji z klientem 
budowanie zaufania i profesjonalnego wizerunku
zarządzanie stanami emocjonalnymi klienta
typologia klienta
•    Rozmowa wychodząca
•    Rozmowa przychodząca
•    Cel rozmowy telefonicznej

Czas: 4 godz.


Moduł III – scenariusze etapów rozmowy handlowej

•    Powitanie
•    Budowanie zaufania
•    Rozpoznawanie potrzeb
•    Prezentacja produktu
•    Rozbijanie obiekcji
•    Zamykanie sprzedaży

Czas: 4 godz.Moduł IV -  Metody i socjotechniki sprzedaży przez telefon

•     Lingwistyczne wzorce wywierania wpływu – język w manipulacji i perswazji
•     Prowokacje
•    Metoda na przyjaciela
technika bezinteresownego kelnera
technika z dobroczyńcy żebrak
technika klakiera
technika ofiary
technika naturalności
•    Metoda Colombo
technika zdartej płyty
technika dziecka we mgle
technika chaosu
technika zapominalskiego
•    Metoda  naukowca
technika badań statystycznych
technika większości
•    Metoda ograniczonego dostępu
technika limitów
technika wyjątkowości
technika pakietów
•    Metoda zaangażowania i konsekwencji
technika salami
technika darmowego użytkowania
•    Metoda twardych negocjacji
technika dobrego i złego policjanta
technika rosyjskiego frontu
technika ograniczeń
•     Badanie potencjału zakupowego klienta

Czas: 8 godz.
Moduł V – Rozbijanie obiekcji klienta

•     Kwestia finansów
•     Kwestia czasu
•     Kwestia decyzyjności
•     Kwestia dopasowania oferty
•     Obiekcje zasadne i obiekcje niezasadne

Czas: 4 godz.Moduł VI –  Jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi w pracy telemarketera

•    Brak motywacji do pracy – jak to zmienić?
•    Fazy aktywności w telemarketingu – dlaczego wyniki sprzedaży wahają się tak znacznie.
     Jak utrzymać sprzedaż na równym poziomie.
•    Chaos w telefonowaniu – kiedy i w jakich godzinach dzwonić do klientów
•    Żywotność dobrych scenariuszy - kiedy zmienić scenariusz rozmowy
   
Czas: 2 godz.Moduł VII – zakończenie szkolenia

•    Podsumowanie szkolenia
•    Praca domowa
•    Zakończenie szkolenia

Czas: 1 godz.

Łączny czas szkolenia : 24 godziny
Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia w zakresie 8  lub 16  godzin. 


opracował
dr Wojciech Chmielewski


   Szkolenia biznesowe | Szkolenia motywacyjne | Szkolenia dofinansowane                        Wojciech Chmielewski twórca Chmielewski Consulting Group - Szkolenia © 2011 CCG
  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU