Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Szkolenia biznesowe, motywacyjne, dofinansowane

Strona Główna »  Poprzednia strona »  komunikacja interpersonalna

komunikacja interpersonalna

Temat szkolenia
"Komunikacja interpersonalna"


Cele szkolenia

    Przedstawienie najnowszej wiedzy z zakresu procesów, funkcji, właściwości i modeli komunikacji
    Uświadomienie uczestnikom istoty znajomości zagadnienia komunikacji w sytuacji przekazywania
    poleceń, ustalania zasad współpracy, monitorowania, wywierania wpływu, zarządzania informacją,
    prezentacji itp.

    Podniesienie efektywności podejmowanych działań wynikających z zakresu obowiązków.
    Nabycie umiejętności stosowania poznanych technik.
    Polepszenie komunikacji w firmie
    Usprawnienie przepływu informacji w firmie
    Zmniejszenie sytuacji konfliktowych.

Cele organizacyjne

    Zwiększenie efektywności w zakresie przepływu informacji w firmie
    Podwyższenie jakości komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
    Zmniejszenie ilości sytuacji konfliktowych wynikających z trudności komunikacyjnych
    Monitoring i analiza mocnych i słabych stron uczestników szkolenia z jednoczesnymi propozycjami
    rozwiązania trudności.


     
Profil uczestnika
Szkolenie skierowane jest do:

    Pracowników działów handlowych, obsługi klienta, agentów, brokerów, doradców klienta, obsługi
    reklamacji, przedstawicieli handlowych.

    Pracowników i zespołów prowadzących rozmowy, negocjacje,
    Menedżerów, kierowników, przełożonych.
    Pracowników różnych działów współpracujących ze sobą,
    Osób pragnących rozwijać swoje kompetencje i zasoby.

Korzyści dla pracowników

    Usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy z zakresu komunikacji.
    Zwiększenie możliwości komunikacyjnych z pracownikami i przełożonymi
    Zmniejszenie ilości sytuacji konfliktowych w komunikacji interpersonalnej.
    Szybszy przepływ informacji wewnątrz firmy.

Korzyści dla firmy:

    Usprawnienie przepływu informacji w firmie
    Większy profesjonalizm wśród pracowników
    Zwiększenie motywacji w wykonywaniu zadań
    Wzmocnienie wizerunku firmy
    Zmniejszenie ilości sytuacji konfliktowych w komunikacji interpersonalnej w firmie.

Metody pracy:

    Pokaz multimedialny
    Wykład
    Prezentacja
    Ćwiczenia indywidualne
    Ćwiczenia grupowe
    Symulacje
    Rozmowy panelowe
    Testy, ankiety
Zakres szkolenia

Moduł I - Wstęp

    Wprowadzenie
    Przedstawienie się trenera i zapoznanie się z uczestnikami
    Ćwiczenie integracyjne
    Zawarcie kontraktu, cele szkolenia, metody pracy, program szkolenia
    Wypełnienie ankiety i testu.
Czas: 2 godz.


Moduł II – Psychologia komunikacji

    Ogólny model komunikacji
    Mechanizmy rządzące procesem komunikacji
    Trudności i bariery komunikacyjne, – czyli czego należy unikać w komunikacji interpersonalnej.
    Procesy poznawcze w komunikacji
    Procesy behawioralne w komunikacji
    Znaczenie komunikacji niewerbalnej i jej wpływ na jakość komunikatu:
    Mimika
    Pantomimika
    Interakcje niewerbalne
    Dotyk
    Analiza procesu poznawczego na podstawie ruchów gałek ocznych.
    Formacje siedzące
    Tempo i dynamika w komunikacji niewerbalnej.
    Znaczenie komunikacji werbalnej:
    Paradźwięki
    Oddech
    Pauzy
    Zwracanie uwagi na słowa
    Słowa jako symbole budujące stany emocjonalne i postawy u słuchaczy.
    Terytorium psychologiczne w procesie komunikowania się
    Proces zniekształceń i plotek
    Metaprogramy
    Systemy reprezentacji
    Podsumowanie modułu II
Czas: 8 godz.


Moduł III – Komunikacja wewnętrzna w firmie


    Przepływ komunikacji formalnej
    Przepływ komunikacji nieformalnej
    Komunikacja pozioma
    Komunikacja pionowa
    Informacja zwrotna – jako podstawa monitorowania skuteczności komunikacji
    Media komunikacji w firmie
    Podsumowanie modułu III
Czas: 5 godz.


Moduł IV – Narzędzia w skutecznej komunikacji

    Zasada złotych pytań, – w jaki sposób i kiedy zadawać pytania.

    Techniki inteligencji emocjonalnej w interakcji z niewerbalnymi komunikatami rozmówcy.
    Technika parafrazy
    Technika odzwierciedlenia
    Technika klaryfikacji
    Technika hipotezy
    Technika mgły
    Technika zdartej płyty
    Technika pozornej słuszności
    Technika lubienia
     Technika zoomu uwagi.
    Podsumowanie modułu IV
Czas: 8 godz.


Moduł V – podsumowanie

    100 pytań do...

    Podsumowanie i usystematyzowanie poznanego materiału
    Zakończenie.
Czas: 1 godz.


Łączny czas: 24 godz.

opracował
dr Wojciech Chmielewski

   Szkolenia biznesowe | Szkolenia motywacyjne | Szkolenia dofinansowane                        Wojciech Chmielewski twórca Chmielewski Consulting Group - Szkolenia © 2011 CCG
  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU