Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Szkolenia biznesowe, motywacyjne, dofinansowane

Strona Główna »  Poprzednia strona »  motywacja i automotywacja

motywacja i automotywacja

Temat szkolenia
"Systemy motywowania zespołu i automotywacja"

Cele szkolenia

    Wzrost motywacji grupowej i indywidualnej
    Przedstawienie najnowszej wiedzy z zakresu procesów, funkcji, właściwości motywacji i
    automotywacji

    Uświadomienie uczestnikom istoty znajomości zagadnienia motywacji i automotywacji jako narzędzia
    zmiany efektywności wykonywanych obowiązków.

    Podniesienie efektywności podejmowanych działań wynikających z zakresu obowiązków.
    Nabycie umiejętności stosowania poznanych technik.

Cele organizacyjne

    Wzrost motywacji grupowej i indywidualnej.
    Polepszenie atmosfery w zespole
    Identyfikacja z firma i poczucie wspólnego celu.
    Podniesienie efektywności podejmowanych działań wynikających z zakresu obowiązków.
    Wzrost wydajności w pracy

     
Profil uczestnika
Szkolenie skierowane jest do:

    Pracowników działów handlowych, obsługi klienta, agentów, brokerów, doradców klienta, obsługi
    reklamacji, przedstawicieli handlowych.

    Pracowników i zespołów prowadzących rozmowy, negocjacje,
    Menedżerów, kierowników, przełożonych.
    Pracowników różnych działów współpracujących ze sobą,
    Osób pragnących rozwijać swoje kompetencje i zasoby.

Korzyści dla pracowników:

    Usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy z zakresu motywacji i automotywacji.
    Zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy

    Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
    Spokojniejsze wykonywanie obowiązków zawodowych

Korzyści dla firmy:

    Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
    Większy profesjonalizm wśród pracowników
    Zwiększenie motywacji w wykonywaniu zadań
    Zwiększenie efektywności
    Wzmocnienie wizerunku firmy

Metody pracy:

    Pokaz multimedialny
    Wykład
    Prezentacja
    Ćwiczenia indywidualne
    Ćwiczenia grupowe
    Symulacje
    Rozmowy panelowe
    Testy, ankiety


  Zakres szkolenia

Moduł I - Wstęp

    Wprowadzenie
    Przedstawienie się trenera i zapoznanie się z uczestnikami
    Ćwiczenie integracyjne
    Zawarcie kontraktu, cele szkolenia, metody pracy, program szkolenia
    Wypełnienie ankiety i testu.
Czas: 1 godz.


Moduł II – Psychologia motywacji i automotywacji

    Rodzaje motywacji
    Czynniki motywacyjne
    Funkcje motywacyjne]
    Mechanizmy rządzące procesem motywacji i automotywacji
    Procesy poznawcze w motywacji
    Hierarchia potrzeb
    Potrzeba osiągnięć (McClelland)
    Motywacja samoistna - Mihalyi Csikszentmihalyi
    Teoria własnej skuteczności – Albert Bandura
    Sterowanie motywacją
     Podejście do motywacji od strony procesu
     Podsumowanie modułu II
Czas: 5 godz.

Moduł III – Motywacja i automotywacja w naszej firmie

    Systemy motywacyjne w naszej firmie, – co nas motywuje
    Motywacja wewnętrzna, zewnętrzna, grupowa, pozytywna, negatywna, – w jakich sytuacjach i do
    jakiej grupy ludzi dobierać systemy motywacyjne

    Jak wyznaczać właściwie cele?
    Ograniczające przekonania, założenia – wszystko to, co blokuje nasz system motywacyjny
    Proaktywność i reaktywność
    7 nawyków skutecznego działania
    Jak rozpoznać poziom motywacji w pracy?
    Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?
    Podsumowanie modułu III
Czas: 4 godz.

Moduł IV – Narzędzia w motywacji i automotywacji

    Planowanie i świadomość własnego miejsca w pracy

    Narzędzia finansowe, – komu dać, komu zabrać i jak to zrobić
    Narzędzia bonusowe i socjalne
    Jak rozmawiać, aby zmotywować osobę w 5 minut?
    Jak utrzymywać motywację w czasie?
    Technika pasji w życiu
    Technika listu pożegnalnego
    Techniki wyobrażeniowe
    Techniki behawioralne
    Motywacja poprzez konkurencję
    Motywacja poprzez strach
    Motywacja poprzez nagrodę.
    Podsumowanie modułu IV
Czas: 5 godz.


Moduł V – podsumowanie

    100 pytań do...
    Podsumowanie i usystematyzowanie poznanego materiału
    Zakończenie.
Czas: 1 godz.


Łączny czas: 16 godz.

opracował
dr Wojciech Chmielewski

   Szkolenia biznesowe | Szkolenia motywacyjne | Szkolenia dofinansowane                        Wojciech Chmielewski twórca Chmielewski Consulting Group - Szkolenia © 2011 CCG
  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU