Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Szkolenia biznesowe, motywacyjne, dofinansowane

Strona Główna »  Poprzednia strona »  Niestandardowe techniki rekrutacji i selekcji

Niestandardowe techniki rekrutacji i selekcji

Niestandardowe techniki rekrutacji i selekcji


Cele szkoleniowe

•      Zapoznanie uczestników z niestandardowymi technikami rekrutacji i selekcji
•      Przygotowanie strategii wprowadzenia i adaptacji poznanych technik
•      Skuteczne pozyskiwanie nowych pracownik
•      Efektywna  selekcja kandydatów

Korzyści ze szkolenia

•    Wzrost rekrutowanych osób
•    Wystandaryzowany proces rekrutacji i selekcji
•    Zwiększenie możliwości wzrostu sprzedaży
•    Możliwości zbudowania profesjonalnego zespołu

Metody i techniki prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z założeniem cyklu Kolba, gdzie nauka odbywa się poprzez doświadczenie. Wykorzystuje się  metody warsztatowe, aktywizujące uczestników do pracy indywidualnej i grupowej, zespołowego rozwiązywania problemów. W szczególności trener stosuje:

•    Techniki kreatywnego myślenia
•    Studium przypadku
•    Prace grupowe i indywidualne
•    Testy auto diagnostyczne
•    Dyskusja panelowa
•    Wykład
•    Prezentacja Power point

Stosowane techniki i metody pobudzają wyobraźnię uczestników, motywują, inspirują do refleksji nad własnym działaniem i rozwiązywaniem problemów. Wykład i prezentacja jest podsumowaniem pracy uczestników.
Każdy uczestnik szkolenia ma przygotowany zestaw ćwiczeń. Przykłady i ćwiczenia
projektują naturalne sytuacje występujące podczas pracy handlowca.Zakres szkolenia
Moduł I – wstęp

•    Przedstawienia się trenera i uczestników
•    Zapoznanie się z programem
•    Kontrakt i cele szkolenia
•    Ćwiczenie integracyjne

 

Moduł II -  Rekrutacja

•    Rodzaje i sposoby rekrutacji
•    Planowanie rekrutacji
•    Etapy składające się na proces rekrutacji
•    Platformy i media komunikacji z potencjalnymi kandydatami
•    Właściwy dobór mediów  w dotarciu do potencjalnych kandydatów
•    Skuteczna i trafna treść ogłoszenia rekrutacyjnego Moduł III – Selekcja

•    Właściwa analiza dokumentów aplikacyjny
•    Monitorowanie treści dokumentów aplikacyjnych
•    Przygotowanie scenariusza przebiegu  selekcji
•    Przygotowanie narzędzi selekcjonujących
•    Opis stanowiska a profil kandydata
•    Scenariusze rozmów
•    Testy
•    Badania lekarskie
•    Metody niekonwencjonalne 
  • analiza odręczna pisma – psychografologia
  • analiza znaczenia wypowiedzi – słowa klucze
  • nieinwazyjna analiza osobowości na podstawie ubioru
  • wykonywanie zadań – obserwacja sędziów kompetentnych
  • szkolenie jako etap rekrutacyjny
  • wariograf
  • analiza ruchu gałek ocznych
 


Moduł IV – Zakończenie

•    Podsumowanie szkolenia
•    Informacje zwrotne
•    Praca domowa
•    Zakończenie szkolenia


opracował
dr Wojciech Chmielewski

   Szkolenia biznesowe | Szkolenia motywacyjne | Szkolenia dofinansowane                        Wojciech Chmielewski twórca Chmielewski Consulting Group - Szkolenia © 2011 CCG
  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU