Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Szkolenia biznesowe, motywacyjne, dofinansowane

Strona Główna »  Poprzednia strona »  NZ - Neuro zarządzanie zasobami ludzkimi

NZ - Neuro zarządzanie zasobami ludzkimi

TEMAT SZKOLENIA
Neuro Zarządzanie
 Mistrzostwo efektywnego zarządzania zespołem sprzedaży wg narzędzi NLP

W dobie ciągłych zmian i pogoni za wynikiem, człowiek poddany jest wielu przeciążeniom i próbom. Aby być w czołówce światowego rynku potrzebujemy kreatywnych bezpiecznych pomysłów, szybkich decyzji, sprawnego działania i elastyczności na zmiany.  Jak nigdy dotąd zespoły pracownicze realizują z wielkich rozmachem wiele projektów w bardzo krótkim czasie. Każda firma stara się być o krok przed konkurencją. Osiągając sukcesy planujemy następne kroki. Realizujemy kolejny projekt przynoszący realne zyski. Każdy zespół potrzebuje nie tylko struktury organizacyjnej, zaplecza finansowego czy produktu. Ludzie potrzebują lidera, który pociągnie zespół i zmotywuje do nowych wyzwań. Przywódca który będzie potrafił: skutecznie motywować, wspierać, planować pracę, kontrolować, wywierać wpływ czy sprawiać rzeczy niemożliwe możliwymi. Transformacyjny Lider to nieoceniona wartość dla firmy i zespołu.
Pragniemy przedstawić nowoczesne rozwiązania dla menadżerów, kierowników, dyrektorów zarządzających zespołami sprzedaży. Szkolenie to bazuje na paradygmacie Neurolingwistycznego Programowania, które znajduje swoje uznanie we wszelkich dziedzinach ludzkiego życia. Jest to nowoczesna neuronalna technologia oddziaływania na ludzi, wspomagająca uczenie się, zdobywanie kompetencji. Narzędzia NLP służą do wprowadzania zmian na poziomie myśli, emocji i zachowania. Dzięki tej metodzie możemy wykształcić takie strategie działania jakie pragniemy. Metoda NLP powstała w latach 80 tych podbijając serca i uznanie wielu specjalistów z dziedziny: psychologii, zarządzania, przedsiębiorczości, medycyny, handlu, marketingu, szkoleń, coachingu. Specjaliści, praktycy, to miliony ludzi stosujące technologie NLP.
Szkolenie dla kadry zarządzającej z Neuro Zarządzania to absolutna nowość skutecznych narzędzi ZZL.


Główne zagadnienia jakie poznają Państwo podczas szkolenia

•    Główne założenia Neuro Zarządzania
•    Proces tworzenia się zespołu
•    Cykl życia zespołu
•    Synergia komunikacji – jak skutecznie komunikować się z innymi
•    Technologia podprogowej metody Lingwistycznych Wzorców Wywierania Wpływu
•    Perswazja na trzech poziomach komunikacji
•    Proces budowania motywacji i podtrzymywania konsekwencji
•    Szybkie dokonywanie zmian  - Neurodecyzje
•    Zarządzanie sobą w czasie – modelowanie linii czasu
•    Delegowanie zadań
•    Zarządzanie stanami emocjonalnymi pracowników
•    Modelowanie właściwych zachowań
•    Kontrolowanie i koordynowanie projektów
•    Przywództwo dla ambitnych


Cele szkolenia

•    Zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnięciami naukowymi z dziedziny psychologii, neurologii,
     zarządzania zasobami ludzkimi, lingwistyki i sprzedaży.

•    Wdrożenie konkretnych rozwiązań w procesie budowania zespołu doradców klienta celem
     osiągnięcia wysokich wyników sprzedaży

•     Zwiększenie poziomu motywacji osiągnięć
•     Wypracowanie indywidualnych technologii zarządzania zespołem sprzedaży.


Korzyści ze szkolenia

•    Zwiększenie sprzedaży

•    Bardziej zmotywowany zespół
•    Dobry klimat w pracy
•    Wzmocnienie zespołów realizujących cele firmy
•    Integracja zespołu
•    Budowa profesjonalnego zespołu sprzedaży
•    Zmniejszenie się postaw opozycyjno buntowniczych
•    Lepsza organizacja pracy
•    Szybkość w działaniu
•    Zadowoleni klienci firmy


Metody szkolenia


•    Wykład

•    Ćwiczenia indywidualne, grupowe
•    Pokaz, prezentacja
•    Studium przypadku
•    Gry heurystyczne, logiczne, integrujące
•    Prezentacja Power point

Wstępne założenia programu szkolenia
Szkolenie składa się z trzech dwudniowych etapów


Etap I


1.   Główne założenia NeuroZarządzania

•    Czym jest NLP i NZ
•    Co łączy nasz mózg z naszym postrzeganiem
•    Jak bardzo ważny jest proces uwagi – jak działa i jak nim sterować
•    Przetwarzanie informacji w naszym mózgu. Dlaczego perswazja działa
•    Proces zakładania kotwic – stany emocjonalne, decyzje, motywacja
•    Klucz do naszych myśli, zachowań, emocji i decyzji

2.    Mówimy różnymi językami

•    Synergia komunikacji – jak skutecznie komunikować się z innymi

•    Rapport w komunikacji
•    Metamodel komunikacji
•    Komunikacja a zmysły
•    Wnikanie w świat klienta i zmiana jego świadomości
•    Doskonała retoryka dla Przywódcy
•    Jak mówić by nas słuchano

3.    Proces tworzenia się zespołu i cykl życia zespołu

•    Budowa i integracja zespołu
•    Docieranie się, przebudzenie
•    Synergia
•    Uśpienie
•    Kryzys
•    Równia pochyła
•    Odnowa
•    Jak zarządzać zespołem w każdym cyklu życia zespołu
•    Kontrolowanie i koordynowanie projektów


Etap II

1.    Perswazja, manipulacja i wywieranie wpływu

•    Technologia podprogowej metody Lingwistycznych Wzorców Wywierania Wpływu
•    Elektryzujące słowa
•    Model perswazji interpersonalnej
•    Model kołowy komunikacji w perswazji
•    Mowa ciała w procesie perswazji
•    Formacje siedzące w perswazji
•    Formacje stojące w perswazji
•    Forma wypowiedzi
•    Pytania otwarte i zamknięte w kształtowaniu negocjacji
•    Parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlenie, dowartościowanie jako skuteczne narzędzia budowania
     postaw klienta

•    Aktywne słuchanie
•    Informacja zwrotna w komunikacji.
•    Perswazja na trzech poziomach komunikacji

2.    Motywacja

•    Proces budowania motywacji i podtrzymywania konsekwencji
•    Szybkie dokonywanie zmian  - Neurodecyzje
•    Teoria motywacji
•    Instalowanie behawioralnych kotwic motywacji
•    Praca z submodalnościami
•    10 metod super skutecznej automotywacji
•    Zarządzanie stanami emocjonalnymi pracowników
•    Modelowanie właściwych zachowań


ETAP III

1.    Zarządzanie sobą w czasie – modelowanie linii czasu

•    Linie czasu – różnice i poziomy asocjacji
•    Modelowanie własnej linii czasu
•    Zmiana neuroasocjacyjana poczucia czasu
•    Zasada Pareto
•    Metoda Alpen
•    Metoda ABC
•    Metoda 60/20/20
•    Macierz Eisenhowera
•    Krzywa Refa
•    Krzywa zakłóceń
•    Delegowanie zadań

7.    Przywództwo dla ambitnych

•    Neurolingwistyczne Programowanie zachowań przywódczych

•    Strategia Toulmina
•    Modelowanie charyzmatycznego schematu
•    Wizja, cele, plany, działania
•    Zarządzanie przestrzenią przemówień
•    Wykorzystanie języka perswazji w przemówieniach
•    Lider transformacyjny
•    Przywództwo sytuacyjne
•    Przywództwo oparte na wartościach

opracował
dr Wojciech Chmielewski

   Szkolenia biznesowe | Szkolenia motywacyjne | Szkolenia dofinansowane                        Wojciech Chmielewski twórca Chmielewski Consulting Group - Szkolenia © 2011 CCG
  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU