Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Szkolenia biznesowe, motywacyjne, dofinansowane

Strona Główna »  Poprzednia strona »  profesjonalny handlowiec

profesjonalny handlowiec

TEMAT SZKOLENIA
„ Profesjonalny handlowiec ”


Cele szkoleniowe

•    Zapoznanie uczestników z najnowszymi skutecznymi technikami sprzedaży detalicznej i hurtowej
•    Wprowadzenie standardów obsługi klienta w sklepach meblowych
•    Zwiększenie efektywności w sprzedaży
•    Wzmocnienie relacji z klientem
•    Zwiększenie motywacji handlowców w pozyskiwaniu klientów
•    Zbudowanie wizerunku profesjonalnego handlowca w salonach Ludwik Styl

Korzyści ze szkolenia

•    Wzrost zadowolonych klientów
•    Bardziej zmotywowany zespół
•    Wystandaryzowany proces obsługi klienta
•    Zwiększenie możliwości wzrostu sprzedaży
•    Profesjonalna obsługa po sprzedażowa
•    Lepsza komunikacja w firmie

Metody i techniki prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z założeniem cyklu Kolba, gdzie nauka odbywa się poprzez doświadczenie. Wykorzystuje się  metody warsztatowe, aktywizujące uczestników do pracy indywidualnej i grupowej, zespołowego rozwiązywania problemów. W szczególności trener stosuje:

•    Gry symulacyjne
•    Odgrywanie ról
•    Techniki kreatywnego myślenia
•    Techniki neurologicznej zmiany
•    Studium przypadku
•    Prace grupowe i indywidualne
•    Testy auto diagnostyczne
•    Dyskusja panelowa
•    Wykład
•    Prezentacja filmów
•    Praca z kamerą
•    Prezentacja Power point

Stosowane techniki i metody pobudzają wyobraźnię uczestników, motywują, inspirują do refleksji nad własnym działaniem i rozwiązywaniem problemów. Wykład i prezentacja jest podsumowaniem pracy uczestników.


Każdy uczestnik szkolenia ma przygotowany zestaw ćwiczeń. Przykłady i ćwiczenia
projektują naturalne sytuacje występujące podczas pracy handlowca.Zakres szkolenia

Moduł I – wstęp

•    Przedstawienia się trenera i uczestników
•    Zapoznanie się z programem
•    Kontrakt i cele szkolenia
•    Ćwiczenie integracyjne

Moduł II -  Rozmowa handlowa

•    Budowanie zaufania Klienta
•    Diagnoza potrzeb i zadawanie pytań
•    Prezentacja korzyści
•    Radzenie sobie z obiekcjami
•    Zamknięcie rozmowy


Moduł III -  Techniki sprzedaży

•    Sprzedaż wiązana
•    Przyciągnięcie uwagi
•    Pytanie o potrzebę
•    Przeformułowanie obiekcji klienta
•    Diagnoza potrzeb
•    Badanie potencjału zakupowego klienta
•    Praca z katalogiem, ulotkami
•    Aktywne słuchanie
•    Zamykanie sprzedaży


Moduł IV – komunikacja w pracy handlowca

•    Pytania otwarte, zamknięte
•    Parafraza
•    Klaryfikacja
•    Odzwierciedlenie
•    Bariery komunikacyjne
•    Wywieranie wpływu
•    Perswazja


Moduł V – Typologia zachowań klienta

•    Presja relacji z klientem
•    Presja zadania z klientem
•    4 typy klientów
•    Domieszki typologii zachowań klienta
•    Jak wykorzystać znajomość osobowości i zachowań klienta aby zakupił produkt
•    Co zrobić aby klient kupił u nas a nie u konkurencji.


Moduł VI – zakończenie szkolenia

•    Podsumowanie szkolenia
•    Praca domowa
•    Zakończenie szkolenia

opracował
dr Wojciech Chmielewski   Szkolenia biznesowe | Szkolenia motywacyjne | Szkolenia dofinansowane                        Wojciech Chmielewski twórca Chmielewski Consulting Group - Szkolenia © 2011 CCG
  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU