Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Szkolenia biznesowe, motywacyjne, dofinansowane

Strona Główna »  Poprzednia strona »  stres i wypalenie zawodowe

stres i wypalenie zawodowe

Temat szkolenia
„ Jak skutecznie pokonać stres i wypalenie zawodowe”

Szkolenie przygotowane dla osób, które objęte są ryzykiem wypalenia zawodowego. Do tej grupy szczególnie należą pracownicy posiadający bardzo częsty kontakt z klientem trudnym i wymagającym, pracują od dłuższego czasu pod dużą presją oczekiwań, zadań,  mają poczucie zmęczenia, znużenia, rozdrażnienia i potrzebują regeneracji. Jeżeli zastanawiasz się skąd czerpać optymizm, motywację, chęć do pracy, myślisz o rozwoju i odnowie to jest to szkolenie przygotowane dla Ciebie. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli w sposób doskonały odnaleźć siłę, motywację i odnowę fizyczną i emocjonalną.


Cele szkolenia


•    Usystematyzowanie wiedzy na temat stresu i reakcji organizmu w sytuacjach trudnych

•    Poznanie technik neutralizujących reakcje stresowe i wypalenie zawodowe
•    Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych i wypalenia zawodowego
•    Zwiększenie motywacji w celu stosowania nowych rozwiązań
•    Zwiększenie efektywności realizacji zadań dnia codziennego
•    Poszerzenie świadomości w zakresie problematyki stresu i wypalenia zawodowego
•    Uzyskanie zmian poznawczych w zakresie problematyki stresu i wypalenia zawodowego
•    Redukcja napięcia fizjologicznego
•    Zmiana stanów emocjonalnych i redukcja stresu
•    Przećwiczenie wszystkich prezentowanych technik antystresowych


Korzyści szkolenia


•    Zmniejszenie napięcia emocjonalnego
•    Pozyskanie szerokiej gamy narzędzi regulujących stres
•    Zwiększenie skuteczności w pracy
•    Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
•    Polepszenie stosunków interpersonalnych
•    Stworzenie lepszego klimatu w pracy, domu i w kontaktach społecznych
•    Zwiększenie poziomu motywacji do pracy
•    Wzrost świadomości w zakresie możliwości regulowania intensywności stresu
•    Zwiększenie odporności immunologicznej
•    Wzrost zadowolonych klientów
•    Dobry klimat w pracy
•    Lepszy przepływ komunikacji
•    Bardziej zmotywowany zespół
•    Zmniejszenie absencji w pracy


Metody i techniki prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest zgodnie założeniem cyklu Kolba, gdzie nauka odbywa się poprzez doświadczenie. Wykorzystuje się  metody warsztatowe, aktywizujące uczestników do pracy indywidualnej i grupowej, zespołowego rozwiązywania problemów. W szczególności trener stosuje:

•    Gry symulacyjne
•    Odgrywanie ról
•    Techniki kreatywnego myślenia
•    Techniki neurologicznej zmiany
•    Studium przypadku
•    Prace grupowe i indywidualne
•    Testy auto diagnostyczne
•    Dyskusja panelowa
•    Wykład
•    Prezentacja filmów
•    Praca z kamerą
•    Prezentacja Power point
Stosowane techniki i metody pobudzają wyobraźnię uczestników, motywują, inspirują do refleksji nad własnym działaniem i rozwiązywaniem problemów. Wykład i prezentacja jest podsumowaniem pracy uczestników. 

Każdy uczestnik szkolenia ma przygotowany zestaw ćwiczeń. Przykłady i ćwiczenia projektują naturalne sytuacje występujące podczas wypalenia zawodowego.


Zakres szkolenia

Moduł  I - Wstęp

•    Przedstawienie się trenera
•    Przedstawienie uczestników
•    Zawarcie kontraktu i zasad prowadzenia zajęć
•    Omówienie programu i celu warsztatów
•    Ćwiczenie integracyjno rozluźniające
•    „Depozyt zmartwień”


Moduł II - Psychoedukacja

1.    Poczucie kontroli (ćwiczenie) – „bank stresorów”

•    „Co mnie stresuje - mam na to wpływ?”
•    „Co mnie stresuje - nie mam na to wpływu?”

2.    Rozpoznawanie symptomów stresu i wypalenia zawodowego
3.    Przyczyny wypalenia zawodowego
4.    Wypalenie zawodowe w mojej pracy
5.    Mechanizmy stresu i wypalenia zawodowego


Moduł III – Praca z ciałem – zadania behawioralne

•    Relaksacja – praca z ciałem
•    Ja i moje ciało (ćwiczenia)
•    Obserwacja ciała
•    Medytacja oddechem
•    Oddech energetyczny
•    Oddech relaksacyjny
•    Masaż w kole
•    Masaż grupowy
•    Gimnastyka
•    Serce dzwonu


Moduł IV – Techniki poznawcze

•    Badanie własnego poziomu samooceny i stresu
      stopień odczuwania stresu
      test poziomu samooceny
•    Inwentura siebie i dewaluacja
      osiągnięcia
      umiejętności
      możliwości
•    Identyfikacja stresu (ćwiczenie)
•    Wspólne wyznaczanie punktów objawiających stres i wypalenie zawodowe
•    Rozbijanie przekonań wzmacniających stres i wypalenie zawodowe
•    Techniki wyobrażeniowe w procesie zmniejszania napięcia emocjonalnego
•    Zarządzanie stanami emocjonalnymi


Moduł V – Podsumowanie szkolenia

•    Budowanie własnego drzewa modelu spokojnego życia
•    Podsumowanie szkolenia
•    Zakończenie szkolenia
•    Pożegnanie

opracował
dr Wojciech Chmielewski   Szkolenia biznesowe | Szkolenia motywacyjne | Szkolenia dofinansowane                        Wojciech Chmielewski twórca Chmielewski Consulting Group - Szkolenia © 2011 CCG
  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU