Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Szkolenia biznesowe, motywacyjne, dofinansowane

Strona Główna »  Poprzednia strona »  SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Szkolenia zamknięte, to specjalnie dedykowana usługa szkoleniowa skierowana do konkretnej firmy. Na szkoleniu zamkniętym spotykają się wyłącznie pracownicy firmy zamawiającej usługę szkoleniową. Trener lub ekspert realizuje wcześniej ustalone potrzeby szkoleniowe w oparciu o wysokie standardy CCG.


Chmielewski Consulting Group zapewnia organizację usługi szkoleniowej w pełnym zakresie:
Rezerwacja obiektu noclegowego, zapewnienie wyżywienia, sali szkoleniowej, trenera, materiałów szkoleniowych, zaplecza technicznego, atrakcji, materiałów szkoleniowych , certyfikatów, usługi po- szkoleniowej, wsparcia merytorycznego.

Szkolenia zamknięte mogą być realizowane w siedzibie firmy zamawiającej usługę.

Sprawdź nas w swojej firmie, przedstawimy Państwu bezpłatną prezentacji szkolenia.

Proces realizacji szkolenia zamkniętego składa się z:

         1. Rozpoznania potrzeb szkoleniowych
         2. Obserwacji uczestniczącej i wywiadów ustrukturyzowanych
         3. Wstępnej propozycji usługi szkoleniowej
         4. Podpisania umowy na usługę szkoleniową
         5. Organizacji i przeprowadzenia usługi szkoleniowej
         6. Raportowania przeprowadzonego szkolenia
         7. Usługi serwisu po-szkoleniowego


Aktualnie wykonuje szkolenia


Tematy szkoleń zamkniętych skierowane do działów sprzedaży i marketingu

         1. Neuroperswazja w sprzedaży
         2. Rozmowa handlowa
         3. Techniki sprzedaży
         4. Techniki negocjacyjne w trudnych czasach
         5. Sprzedaż w trudnych czasach
         6. Obronić rynek zbytu i przyciągnąć klienta
         7. Profesjonalna obsługa klienta
         8. Obsługa klienta trudnego
         9. Manipulacja, perswazja i wywieranie wpływu w sprzedaży
        10. Typologia zachowań klienta
        11. Standardy obsługi klienta
        12. Zarządzanie czasem handlowca
        13. Komunikacja interpersonalna
        14. Zarządzanie stanami emocjonalnymi


Tematy szkoleń zamkniętych skierowane do kadry menadżerskiej

               1. Trening umiejętności kierowniczych
               2. Przywództwo
               3. Okresowa ocena pracownika
               4. Budowanie skutecznego zespołu
               5. Menadżer coach
               6. Mentoring
               7. Proces tworzenia się zespołu w ujęciu przywództwa sytuacyjnego
               8. Zarządzanie poprzez jakość
               9. Zarządzanie zmianą
              10. Zarządzanie projektami
              11. Zarządzanie informacją
              12. Komunikacja wewnętrzna w firmie
              13. Systemy motywacji pracownika
              14. Autoprezentacja
              15. Komunikacja interpersonalna
              16. Dialog motywujący


Tematy szkoleń zamkniętych skierowane do Administracji

               1. Standardu obsługi klienta OPS,PUP, UM,UW, RCPS
               2. Obsługa klienta trudnego i dysfunkcyjnego poznawczo emocjonalnie
               3. Indywidualny Plan Działania
               4. Profilaktyka i zapobieganie wypaleniu zawodowemu
               5. Trening interpersonalny
               6. Trening kompetencji społecznych
               7. Komunikacja interpersonalna i intrapsychiczna
               8. Trening asertywności
               9. Zarządzanie stanami emocjonalnymi
              10. Budowanie zespołów interdyscyplinarnych
 


Chmielewski Consulting Group realizuje wiele innych tematów z tzw. " szkoleń miękkich". 
Zapotrzebowanie klienta, jest dla nas przyjemnością.


   Szkolenia biznesowe | Szkolenia motywacyjne | Szkolenia dofinansowane                        Wojciech Chmielewski twórca Chmielewski Consulting Group - Szkolenia © 2011 CCG
  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU