Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Szkolenia biznesowe, motywacyjne, dofinansowane

Strona Główna »  Poprzednia strona »  zarządzanie konfliktem

zarządzanie konfliktem

Temat szkolenia
"Zarządzanie konfliktem - rozwiązywanie i modelowanie sytuacji konfliktowych"


Szkolenie zarządzanie konfliktem – rozwiązywanie i modelowanie sytuacji konfliktowych wprowadza uczestników w zagadnienia przeciwdziałania kryzysom i trudnościom powstałym w sytuacjach nieporozumień w zespole.
Uczestnicy poznają skuteczne metody zarządzania sytuacjami kryzysowymi modelując i torując je w określonym kierunku. Szkolenie skierowane jest szczególnie do kadry zarządzającej gdzie zespoły objęte zarządzaniem charakteryzują się duża różnorodnością.
  

Cele szkolenia

    Przedstawienie wiedzy z zakresu zarządzania konfliktem.
    Uświadomienie uczestnikom istoty znajomości zagadnienia rozwiązania i modelowania sytuacji
    kryzysowych

    Poznanie źródeł konfliktów w  organizacjach
    Poznanie natury i dynamiki konfliktów
    Poznanie strategii zarządzania konfliktami
    Poznanie form zakończenia konfliktów, kontrolowania ich dynamiki i przebiegu
    Poznanie zasad unikania sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów
    Nabycie umiejętności stosowania poznanych technik.
    Weryfikacja starych schematów rozwiązywania sytuacji kryzysowych

Cele organizacyjne

    Polepszenie atmosfery w zespole
    Zmniejszenie pojawiających się antagonizmów
    Koncentracja merytoryczna na zadaniach
    Wykorzystanie powstałego konfliktu do integracji zespołu
    Przeciwdziałanie sytuacjom konfliktowym
    Poprawa komunikacji w firmie
    Profesjonalna obsługa klienta

     
Profil uczestnika
Szkolenie skierowane jest do:

    Menedżerów, kierowników, przełożonych.
    Pracowników różnych działów współpracujących ze sobą,
    Osób pragnących rozwijać swoje kompetencje i zasoby.
    Pracowników i zespołów prowadzących rozmowy, negocjacje.

Korzyści dla pracowników:

    Usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy z zakresu rozwiązywania i modelowania sytuacji
    konfliktowych..

    Pozyskanie umiejętności w zaradzaniu konfliktem
    Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
    Umiejętność panowania nad własnymi emocjami,
    Spokojniejsze wykonywanie obowiązków zawodowych

Korzyści dla firmy

    Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
    Większy profesjonalizm wśród pracowników
    Polepszenie atmosfery pracy w firmie
    Większa integracja pomiędzy pracownikami

Metody pracy

    Pokaz multimedialny
    Wykład
    Prezentacja
    Ćwiczenia indywidualne
    Ćwiczenia grupowe
    Symulacje
    Rozmowy panelowe
    Testy, ankiety


Zakres szkolenia


Moduł I - Wstęp


    Wprowadzenie
    Przedstawienie się trenera i zapoznanie się z uczestnikami
    Ćwiczenie integracyjne
    Zawarcie kontraktu, cele szkolenia, metody pracy, program szkolenia
    Wypełnienie ankiety i testu.
Czas: 1 godz.


Moduł II – konflikt – jak go rozumieć

    Modele świata – jako sposoby przetwarzania rzeczywiści
    Style radzenia w sytuacjach trudnych
    Źródła konfliktów
    Dwustopniowa rzeczywistość
    Modele poznawcze w sytuacjach konfliktowych
    Modele behawioralne w sytuacjach konfliktowych
    Emocje i konflikt – schematy i procesy towarzyszące.
    Funkcjonowanie zespołu a relacje między członkami zespołu i możliwość potencjalnych konfliktów –
    podział na obozy.

    Konflikty interpersonalne
    Konflikty grupowe
    Eskalacja konfliktu i sposoby rozładowywania napięć
    Rola menedżera w rozwiązywaniu konfliktów
    Konflikt – szansa czy zagrożenie dla zespołu
    Podsumowanie modułu II
Czas: 5 godz.

Moduł III – narzędzia i techniki zarządzania konfliktem

    Techniki asertywności

    Techniki radzenia z osobą agresywną
    Techniki radzenia z osobą obrażoną
    Techniki radzenia z osobą roszczeniową
    Techniki radzenia z osobą zrzędzącą
    Techniki radzenia z osobą
    Złote zasady argumentacji
    Zarządzanie stanami emocjonalnymi:

Techniki poznawcze

    Trywializacja
    Przewartościowanie
    Kontinuum
    Siła dowodów
    Zabawa tłem i figurą
    Tuż za zakrętem
    Zdarta płyta
    Technika mgły
    Profesor ciekawski
    Kolorowy świat
    Odcisk w ciele
    Fotograf i malarz

Techniki behawioralne

    Zwierciadełko
    Figury woskowe
    Dysonans pantomimiki
    Rozbrajający wzrok
    Suwak emocjonalny
    Pompka śmiechu
    Oddech modelujący
    Szybkie czytanie
    Style biegacza
    Taniec powiekami

Podsumowanie modułu III

Czas: 8 godz.


Moduł IV – podsumowanie


    Lista najważniejszych wskazówek

    Podsumowanie i usystematyzowanie poznanego materiału
    Zakończenie.
Czas: 2 godz.


Łączny czas: 16 godz.


opracował
dr Wojciech Chmielewski

   Szkolenia biznesowe | Szkolenia motywacyjne | Szkolenia dofinansowane                        Wojciech Chmielewski twórca Chmielewski Consulting Group - Szkolenia © 2011 CCG
  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU